Aşağıda örnek web tasarımı çalışmaları yer almaktadır.