Her türlü grafik tasarımı yapılır. Aşağıda örnek çalışmalar yer almaktadır.